Postępowanie odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369210