Numer sprawy:
WB.6743.853.2020

Data założenia:
2020-08-10

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 18.08.2020 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.