Numer sprawy:
WB.6743.865.2020

Data założenia:
2020-08-11

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 12.08.2020 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.

W DNIU 16.09.2020 INWESTOR PRZEDŁOŻYŁ UZUPEŁNIONĄ DOKUEMNTACJĘ