Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369799