W sprawie:
UPOWAŻNIENIA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYDGOSZCZY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU"WSPARCIE DZICI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ LATA 2014-2020

Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
220/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-20