W sprawie:
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Data uchwały:
2020-08-20

Numer uchwały:
225/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-20