Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz.U. z 2014 poz. 897 z późn. zm.), a także § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) oraz w związku z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), informuję, że w powiecie bydgoskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następujących jednostek ewidencyjnych:

1. 040303_2 Gmina Dobrcz.

2. 040304_5 Gmina Koronowo (z wyłączeniem obszaru miasta).

 

Wicestarosta Bydgoski

Zbigniew Łuczak