Rejestr umów zawieranych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na stanowisku pracy pani Małgorzaty Bąbki (ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy - II p. wiezowca, pokój 23a) - tel. 52 5835455.

Treść umów jest dostępna w wydziałach merytorycznych odpowiedzialnych za ich przygotowanie i realizację.

Udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym - następuje wyłącznie w obecności ww. pracowników, bądź osób, które je zastępują - w godz. pracy Starostwa.