Powiat działa w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym, Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 w sprawie utworzenia powiatów  oraz Statut Powiatu Bydgoskiego .

Zgodnie z systemem TERYT - województwo kujawsko pomorskie posiada oznaczenie 04, natomiast powiat bydgoski oznaczenie 0403.