Działając w oparciu o uchwałę Nr 218/XXXI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich - Zarząd II Kadencji Związku Powiatów Polskich - uchwałą Nr 35/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. - przyjął Powiat Bydgoski w poczet członków Związku.

Podejmując uchwałę Nr 154/XXIV/05 z dnia 17 marca 2005 r. - Rada Pwiatu Bydgoskiego postanowiła o przystąpieniu Powiatu Bydgoskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej

Działając w oparciu o uchwałę Nr 95/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Powiat Bydgoski przystąpił wraz z innymi powiatami do tworzenia ww. gremium.

Podejmując uchwałę Nr 280/XXVI/13 z dnia 28 kutego 2013 r. Rada Powiatu Bydgoskiego wyraziła wolę współdziałania Powiatu Bydgoskiego w tworzeniu Kujawsko - Pomorskiego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza

Podejmując uchwałę Nr 52/IX/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. Rada Powiatu Bydgoskiego podjęła decyzję o przystąpieniu Powiatu Bydgoskiego do Lokalnej Grupy Działania "TRzy Doliny"