Powiatowy Rzecznik Konsumentów

UWAGA!

W dniu 15 września 2022 r. Rzecznik Konsumentów nie będzie pełnił dyżur.

Numery telefonów :

1.nieodpłatnej infolinii konsumenckiej: 801 440 220 ;

2. nieodpłatnej pomocy prawnej : 501 615 484 lub 52 584 12 90.

ul. Zygmunta Augusta 16 pokój nr 303 (III piętro)
Bydgoszcz

tel. 52 58 10 283

e-mail: prk@powiat.bydgoski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje Interesantóww sprawach konsumenckich we:

wtorki w godzinach 7.00 - 15.00
czwartki w godzinach 7.00 - 15.00.

Porady osobiste udzielane są przez Rzecznika po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania. Porady telefoniczne udzielane są w dniach dyżuru Rzecznika.

 

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla osób korzystających z porad udzielanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

Konsumenci mogą równiez szukać pomocy w:

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 

II Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10, Bydgoszcz
tel. 52 32 31 610
w zakresie:
- listy rzeczoznawców branżystówz numerami telefonów domowych i komórkowych,
- zadań Sądu Polubownego - Konsumenckiego w Bydgoszczy,
- mediacji


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

 

Oddziale UOKiK
ul. Długa 47, Bydgoszcz
tel. 52 34 55 644


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Wojska Polskiego 23, Bydgoszcz
tel. 52 37 07 260
w zakresie postępowań reklamacyjnych dotyczących świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych.


Urząd Komunikacji Elektronicznej