Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

UWAGA


OD DNIA 16 MARCA 2020 R. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW UDZIELA PORAD WYłĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ.

W MIESIĄCACH STYCZEŃ 2021 R. - MARZEC 2021 R.

WE WTORKI

POD NR TELEFONU 52 58 10 283

 

W CZWARTKI

POD NR TELEFONU 795 432 683

 


ul. Zygmunta Augusta 16 pokój nr 303 (III piętro)
Bydgoszcz


tel. 52 58 10 283

e-mail: prk@powiat.bydgoski.pl

Od 1 grudnia 2019 r.Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w sprawach konsumenckich wg nowego harmonogramu:

wtorki w godzinach 7.00 - 15.00
czwartki w godzinach 7.00 - 15.00

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z PORAD UDZIELANYCH PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 

Konsumenci mogą równiez szukać pomocy w:

PUNKTACH NIEODPłATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

I Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10, Bydgoszcz
tel. 52 3231610
w zakresie:
- listy rzeczoznawców branżystówz numerami telefonów domowych i komórkowych,
- zadań Sądu Polubownego - Konsumenckiego w Bydgoszczy,
- mediacji

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

 

Oddziale UOKiK
ul. Długa 47, Bydgoszcz
tel. 52 3455644

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Wojska Polskiego 23, Bydgoszcz
tel. 52 3707260
w zakresie postępowań reklamacyjnych dotyczących świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej