Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
II piętro, pokój 21

Strona Biuletynu Informacji Publicznej redagowana jest przez pracowników poszczególnych wydziałów Starostwa, których prace koordynują:

Redaktor
Maciej Piątkowski
tel: 52 5835401; fax: 52 5835452
e-mail:
maciej.piatkowski@powiat.bydgoski.pl

Informatyk - z-ca redaktora
Karol Kaczyński
tel:  52 5835457; fax: 52 5835452
e-mail: 
karol.kaczynski@powiat.bydgoski.pl
 

Zespół redakcyjny:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Patrycja Czarnecka
Hanna Lisowska – Bielecka
Paulina Szufrajda
Paulina Wengler
Dorota Januk – Szymańska
Anna Matusiak
Aleksandra Pilińska
Karol Kaczyński
 
Wydział Komunikacji
Tomasz Federowicz
Jarosław Kijas
Katarzyna Kochanowska
Magdalena Tańska

Wydział Geodezji i Kartografii
Monika Kosiol
Maciej Lewandowski

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Aleksandra Erdmann
Rafał Kaszewski
 
Wydział Finansowo - Księgowy
Dorota Piątkowska
Edyta Przybyła

Wydział Budownictwa
Paweł Kosiło
Ewelina Grabarkiewicz

Wydział Dróg Powiatowych
Grzegorz Rybicki
Krzysztof Romiński
Marzena Zielińska

Wydział Nieruchomości
Iwona Kowalska
Marta Krzemińska
Lucyna Maciejewska

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Ewelina Leśniewska

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Magdalena Bogucka


Odpowiedzialność formalna i merytoryczna za informacje przeznaczone do publikacji w BIP spoczywa na Dyrektorach Wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów.