Uchwała Nr 22/IV/99   Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w  Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 08.03.1999r. Nr 14 poz. 71 (uchwała obowiązuje ze zmianami)

Załącznik  Statut Powiatu Bydgoskiego

 

Uchwała Nr 44/IX/99   Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 11.08.1999r. Nr 49 poz. 435 (uchwała obowiązuje)

 

Uchwała Nr 70/XIII/99  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Bydgoskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999r. -  opublikowana w Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 26.01.2000r. Nr 5 poz. 32 (uchwała obowiązuje)