Uchwała Nr 99/XVIII/00  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych jezior Borówno i Kusowo - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 21.07.2000r. Nr 43 poz. 388 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 125/XXII/00  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 12.03.2001r. Nr 6 poz. 50 (uchwała obowiązuje)