Uchwała Nr 155/XXVIII/01  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie przyjęcia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 21.11.2001r. Nr 85poz. 1652 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 159/XXIX/01 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 11.03.2002r. Nr 13 poz. 239 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 163/XXIX/01  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 11.09.2001r. Nr 60 poz. 1184 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 176/XXXII/01 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2001r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Koronowa – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 24.06.2002r. Nr 70 poz. 1471 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 180/XXXII/01 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 24.06.2002r. Nr 70 poz. 1472 (uchwała nie obowiązuje)