Uchwała Nr 53/XI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 03.12.2003r. Nr 153 poz. 2038

Uchwała Nr 74/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez starostę bydgoskiego porozumienia z dyrektorem Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR o współpracy (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.02.2004r. Nr 19 poz. 221 (uchwała obowiązuje)