Uchwała Nr 82/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 29.03.2004r. Nr 40 poz. 639 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 83/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn - Lubiewo - Cierplewo - Sokole Kuźnica – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.07.2004r. Nr 77 poz. 1299(uchwała nie obowiązuje)  

Uchwała Nr 90/XVI/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 marca 2004r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.07.2004r. Nr 77 poz. 1300 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 95/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia stawek opłat za przewóz promem zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn - Lubiewo - Cierplewo - Sokole Kuźnica – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.07.2004r. Nr 77 poz. 1301 (uchwała nie obowiązuje)  

Uchwała Nr 96/XVII/04  Rady Powiatu Bydgoskiego z 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 06.07.2004r. Nr 77 poz. 1302 (uchwała obowiązuje ze zmianami)

Uchwała Nr 98/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.07.2004r. Nr 77 poz. 1303 (uchwała nie obowiązuje)   

Uchwała Nr 101/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego –  opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.07.2004r. Nr 77 poz. 1304 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 112/XVIII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych jednostek pływających na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i Jeziora Krzywe Kolano  –  opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 16.07.2004r. Nr 80 poz. 1375 (uchwała nie obowiązuje)  

Uchwała Nr 123/XX/04 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców - opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej –  opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 13.10.2004r. Nr 107 poz. 1810 (uchwała nie obowiązuje)  

Uchwała Nr 124/XX/04 Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opikuńczo - wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów  –  opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 13.10.2004r. Nr 107 poz. 1811 (uchwała nie obowiązuje)