Uchwała Nr 172/XXVII/05  Rady Powiatu Bydgoskiego z 28 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2005r. – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 22.07.2005r. Nr 86 poz. 1606 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 181/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z 30 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 172/XXVII/05 z 28.04.2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 22.07.2005r. Nr 86 poz. 1607 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 191/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w Środowiskowym Domnu Samopomocy utworzonego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej 'Spokojna Przystań' w Koronowie – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 04.08.2005r. Nr 92 poz. 1715 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 196/XXIX/2005  Rady Powiatu Bydgoskiego z 15 września 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/04 z 29.04.2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.10.2005r. Nr 112 poz. 1929 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 220/XXXI/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2005r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 19.01.2006r. Nr 4 poz. 39 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 222/XXXI/2005  Rady Powiatu Bydgoskiego z 24 listopada 2005r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 20.02.2006r. Nr 19 poz. 267 (uchwała nie obowiązuje)