LICZBA LUDNOŚCI (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.): 121098
POWIERZCHNIA: 1394,8 km2

2 ośrodki posiadające status miast: Koronowo i Solec Kujawski
124 sołectwa
215 miejscowości wiejskich

Białe Błota: 121,9 km2, 11 sołectw 
Dąbrowa Chełmińska: 124,6 km2, 13 sołectw
Dobrcz: 130,4 km2, 20 sołectw
Koronowo: 411,7 km2, 33 sołectw
Nowa Wieś Wielka: 148,5 km2, 15 sołectw
Osielsko: 102,9 km2, 7 sołectw
Sicienko: 179,5 km2, 20 sołectw
Solec Kujawski: 175,3 km2, 5 sołectw

Podmioty gospodarcze - stan na dzień 30 września 2021 r.
Ogółem: 15511
Przedsiębiorstwa państwowe - 1
Spółdzielnie: 22
Spółki prawa handlowego: 1354 - w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego: 87
Spółki cywilne: 816
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 12279

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim - stan na dzień 30 września 2021 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - 4,7
Ogółem - 2026
Kobiety - 1165
Bez prawa do zasiłku - 1718
Dotychczas niepracujący - 149
Absolwenci - 57
 
Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim wg wieku- stan na dzień 30 września 2021 r.

poniżej 25 lat - 197
25 - 34 - 542
35 - 44 - 544
45 - 54 - 399
55 lat i więcej - 344

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim wg poziomu wykształcenia  - stan na dzień 30 września 2021 r.
wyższe - 269
średnie zawodowe - 390
średnie ogólnokształcące - 223
zasadnicze zawodowe - 558
gimnazjalne i niższe - 586