LICZBA LUDNOŚCI (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.): 117325
POWIERZCHNIA: 1394,8 km2

2 ośrodki posiadające status miast: Koronowo i Solec Kujawski
124 sołectwa
215 miejscowości wiejskich

Białe Błota: 121,9 km2, 11 sołectw 
Dąbrowa Chełmińska: 124,6 km2, 13 sołectw
Dobrcz: 130,4 km2, 20 sołectw
Koronowo: 411,7 km2, 33 sołectw
Nowa Wieś Wielka: 148,5 km2, 15 sołectw
Osielsko: 102,9 km2, 7 sołectw
Sicienko: 179,5 km2, 20 sołectw
Solec Kujawski: 175,3 km2, 5 sołectw

Podmioty gospodarcze - stan na dzień 30 czerwca 2019 r.
Ogółem: 13920
Przedsiębiorstwa państwowe - 1
Spółdzielnie: 24
Spółki prawa handlowego: 1146 - w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego: 85
Spółki cywilne: 800
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 10968

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim - stan na dzień 30 czerwca 2019 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - 4,9
Ogółem - 2061
Kobiety - 1244
Bez prawa do zasiłku - 1712
Dotychczas niepracujący - 194
Absolwenci - 18
 
Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim wg wieku- stan na dzień 30 czerwca 2019 r.

poniżej 25 lat - 234
25 - 34 - 626
35 - 44 - 493
45 - 54 - 353
55 lat i więcej - 355

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim wg poziomu wykształcenia  - stan na dzień 30 czerwca 2019 r.
wyższe - 365
średnie zawodowe - 374
średnie ogólnokształcące - 209
zasadnicze zawodowe - 595
gimnazjalne i niższe - 618