Uchwała Nr 245/XXXIV/2006  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1.01.2006 do 31.12.2006” – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 24.03.2006r. Nr 39 poz. 638 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 261/XXXVIII/06  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.07.2006r. Nr 69 poz. 1184 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 302/XLIII/06 Rady powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pienięznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 29.12.2006r. Nr 174 poz. 2887 (uchwała nie obowiązuje)