Uchwała Nr 44/VII/07  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski w okresie 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 18.04.2007r. Nr 48 poz. 734 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 57/VIII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: uchylenia uchwał nr 83/VI/04 z dnia 11 marca 2004r. oraz nr 95/XVII/04 dot. ustalenia stawek opłat za przewóz promem – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 30.05.2007r. Nr 64 poz. 1058 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 85/XIV/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2007r. zmieniająca uchwałę nr 96/XVII/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 10.12.2007r. Nr 135 poz. 2067 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 94/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. uchylająca w całości uchwałę Nr 98/XVIII/00 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.06.2000r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.02.2008r. Nr 17 poz. 233 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 96/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 06.02.2008r. Nr 17 poz. 234 (uchwała nie obowiązuje)