Uchwała Nr 105/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za usuwnie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27.02.2008r. Nr 32 poz. 447 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 106/XVII/08  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27.02.2008r. Nr 32 poz. 448 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 109/XVIII/08
 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 25.03.2008r. Nr 47 poz. 708 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 122/XX/08
 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie: 'Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski w okresie 1.01.2008 do 31.12.2008r.' – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27.05.2008r. Nr 76 poz. 1262 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 124/XX/08
 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27.05.2008r. Nr 76 poz. 1263 (uchwała obowiązuje ze zmianami)

Uchwała Nr 129/XXI/08
 z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/04 z dnia 29.04.04r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 31.07.2008r. Nr 101 poz. 1611 (uchwała obowiązuje)