Uchwała Nr 175/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 12.03.2009r. Nr 24 poz. 482 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 194/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski" – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 12.05.2009r. Nr 48 poz. 1022 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie "Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski" - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27.11.2009r. Nr 117 poz. 1941 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski" – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27.11.2009r. Nr 117 poz. 1942 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 232/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 19.03.2010r. Nr 59 poz. 606 (uchwała nie obowiązuje)