Uchwała Nr 241/XXXVIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 19.03.2010r. Nr 59 poz. 608 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 244/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów...  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 24.03.2010r. Nr 61 poz. 645 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 245/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców od opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 24.03.2010r. Nr 61 poz. 646 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Solec Kuj. – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.06.2010r. Nr 98 poz. 1227 (uchwała nie obowiązuje )

Uchwała Nr 254/XL/10  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.06.2010r. Nr 98 poz. 1228 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 258/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 02.06.2010r. Nr 98 poz. 1229 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 265/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego  – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 21.07.2010r. Nr 119 poz. 1539 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 273/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 13.09.2010r. Nr 145 poz. 1815 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 276/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Koronowa – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 13.09.2010r. Nr 145 poz. 1816 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 294/XLVII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 28.02.2011r. Nr 47 poz. 329 (uchwała obowiązuje)