Uchwała Nr 46/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Koronowa – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 23.05.2011r. Nr 118 poz. 991 (uchwała nie obowiązuje). Załacznik Nr 1. Załacznik Nr 2.

Uchwała Nr 70/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 15.05.2011r. Nr 114 poz. 952 (uchwała obowiązuje) 

Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Solec Kujawski – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 20.05.2011r. Nr 117 poz. 986 (uchwała nie obowiązuje). Załącznik .

Uchwała Nr 82/VII/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 20.05.2011r. Nr 117 poz. 987 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 97/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania o rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 19.08.2011r. Nr 190 poz. 1737 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 116/X/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 17.11.2011r. Nr 253 poz. 2429 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 127/XI/11  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji, trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego (...) – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 14.02.2012r. poz. 265 (uchwała nie obowiązuje). Załącznik .

Uchwała Nr 128/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m. Solec Kuj. – opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 14.02.2012r. poz. 266 (uchwała nie obowiązuje)