ul. Nadrzeczna 1

86 - 031 Osielsko

tel./fax: 052 3818716, 052 3818668

e-mail: sekretariat@dpsbozenkowo.pl

Dyrektor Domu: mgr Magdalena Lewandowska