KOMISJA BUDŻETU I MIENIA POWIATU

1)      Romuald Góralczyk – przewodniczący komisji

2)      Adam Ryfa – wiceprzewodniczący komisji

3)      Robert Baranowski

4)      Zbigniew Łuczak

5)      Stanisław Szwajca

 

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I POLITYKI SPOłECZNEJ

1)      Małgorzata Wojnowska – przewodnicząca komisji

2)      Iwona Lichocka – wiceprzewodnicząca komisji

3)      Anna Jakubowska – sekretarz komisji

4)      Anna Cetnarowska

5)      Renata  Haraszkiewicz

6)      Radosław Kempinski (do 13.02.2019r) / Barbara Ziętara (od 17.04.2019r.)

7)      Zenon Rydelski

 

 

KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO I ROLNICTWA 

1)      Katarzyna Kirstein – Piotrowska – przewodnicząca komisji

2)      Tadeusz Zamłyński – wiceprzewodniczący komisji

3)      Elżbieta Wysocka – sekretarz komisji

4)      Wojciech Porzych

5)      Bashar Al-Shaer

6)      Stanisław Szwajca

 

 

KOMISJA KOMUNIKACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1)      Robert Baranowski – przewodniczący komisji

2)      Piotr Jagielski – wiceprzewodniczący komisji

3)      Radosław Kempinski (do 13.02.2019r) / Barbara Ziętara (od 17.04.2019r.)

4)      Roman Guździoł

5)      Piotr Kozłowski

6)      Marek Staszczyk

7)      Andrzej Szmytka

8)      Tadeusz Zamłyński

 

KOMISJA REWIZYJNA 

1)       Małgorzata Kaźmierczak  – przewodnicząca komisji

2)       Anna  Cetnarowska – wiceprzewodnicząca komisji

3)       Romuald Góralczyk

4)       Piotr Jagielski

5)       Katarzyna Kirstein – Piotrowska

6)       Iwona Lichocka

7)       Elżbieta Wysocka

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1)       Zenon Andrzej Rydelski  – przewodniczący komisji

2)       Renata Haraszkiewicz – wiceprzewodnicząca komisji

3)       Małgorzata Wojnowska

4)       Małgorzata Kaźmierczak

5)       Adam Ryfa