W związku z wdrożeniem w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy systemu elektronicznego obiegu dokumentów PROTON, każdy obywatel może zwracać się o nadanie unikalnego identyfikatora i hasła, które umożliwią mu śledzenie, za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, postępów w załatwianiu jego sprawy. Chęć uzyskania dostępu do EBOI należy zgłosić na etapie składania wniosku.

Postępy w sprawie, śledzimy logując się w serwisie ESP /link poniżej/.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Obserwując rosnące zainteresowanie obywateli możliwością załatwiania spraw drogą elektroniczną uruchomiliśmy również konto Powiatu Bydgoskiego na platformie ePUAP wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, która umożliwa przekazywanie do urzędu dokumentów w postaci elektronicznej. Skrzynka ta jest zintegrowana z ww. Elektronicznym Biurem Obsługi Interesanta, tak więc dokumenty złożone za jej pośredenictwem są natychmiast przekazywane do funkcjonującego w Starostwie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Chcąc skorzystać z możliwości oferowanych przez systemy informatyczne - każdy z interesantów musi koniecznie założyć własne konto w jednym z ww. systemów.

Zakładanie konta 
EBOI /ESP


Zakładanie konta 
ePUAPDokumenty składane za pośrednictwem pierwszego z systemów muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.
Natomiast platrofma ePUAP dopuszcza dwie możliwości - opatrzenie dokumentów podpisem elektronicznym lub wykorzystanie do ich podpisu tzw. PROFILU ZAUFANEGO.

Czym jest profil zaufany i jak z niego skorzystać dowiesz się więcej odwiedzając tą stronę
PROFIL ZAUFANY.

 

Przyjęte przez nas rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić wygodę interesantom. Stąd też możliwość składania korespondencji za pośrednictwem ESP z wykorzystaniem profilu zaufanego. Mamy nadzieję, że dzięki temu, tzw. e-administracja będzie cieszyła się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców powiatu bydgoskiego. Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do zakładania kont w ww. systemach i systematycznego ich wykorzystywania.