obrazek

Sekretarz Powiatu
Leszek Czerkawski

ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz

tel. (052) 5835400
fax (052) 5835452

leszek.czerkawski@powiat.bydgoski.pl
 

 

1. Sekretarz zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Starostwa.

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Starostwie,
2) nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym,
3) koordynacja wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Powiatu i Starosty,
4) nadzorowanie i koordynacja opracowywania projektów materiałów i wnoszenia ich pod obrady Zarządu i Rady,
5) nadzór nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
6) koordynowanie obsługi prawnej Starostwa i jedniostek organizacyjnych Powiatu,

7) wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.

3. Sekretarz bezpośrednio nadzoruje pracę:

  • Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
  • Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego,
  • jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu oświaty .

4. Sekretarz Powiatu jest jednocześnie dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.