DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KORONOWIE
UL.PADEREWSKIEGO 35
86-010 KORONOWO
TEL/FAX  52 3822564, 52 3822242

dpskoronowo@gmail.com