NIP Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 554 22 12 818

REGON Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 092356219

 

NIP Powiatu Bydgoskiego - 554 257 32 90

REGON Powiatu Bydgoskiego - 092350620

 

Z dniem 24 kwietnia 2017 r. zmienił się bank prowadzący obsługę Powiatu Bydgoskiego.

Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat - BANK PKO BP

57 1020 1462 0000 7002 0317 1030 - dotacje, umowy, porozumienia oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej

60 1020 1462 0000 7402 0317 1071 - dochody powiatu np. rejestracja pojazdów, prawo jazdy, dokument obliczenia opłaty, karty wędkarskie, koszty upomnień, trwały zarząd, faktury  za media, holowanie i przechowywanie pojazdów i inne

55 1020 1462 0000 7302 0317 1113 - dochody skarbu państwa np. użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedaż nieruchomości, przekształcanie w prawo własności, trwały zarząd, opłata legalizacyjna

05 1020 1462 0000 7502 0317 1139 - depozyty np. czynsz dzierżawny, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów

02 1020 1462 0000 7402 0317 1048 - wydatki np. zwrot kosztów za klasyfikację gleboznawczą ziemi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 - pełnomocnictwo, opłata skarbowa do Urzędu Miasta Bydgoszczy