Uchwała Nr 136/XIX/16 zmieniająca „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego"

Załącznik - Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego

 

Uchwała Nr 281/XXVI/13  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego"

Załącznik - Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego