Zarządzenie Nr 5/19  Starosty Bydgoskiego w sprawie utworzenia powiatowego punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS)

Zarządzenie Nr 28/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie wykonania zabiegów chemicznych (...) w lasach niestanowiących właśności Skarbu Państwa na terenie powiatu bydgoskiego (...) gmina Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie 27/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie wykonania zabiegów chemicznych (...) w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bydgoskiego, obręb Rafa, gmina Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 19/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie wykonania zabiegów chemicznych zwalczających organizmy szkodliwe w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (...) w obrebie ewid. Białe Błota i Zielonka (...)

Zarządzenie Nr 16/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie okreslenia zakresu działania Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju

Zarządzenie Nr 15/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru i powołania Punktu Kontaktowego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 14/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (Ewakuacja III stopnia)

Zarządzenie Nr 12/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie określenia zasad pracy i eksploatacji na obszarze powiatu bydgoskiego powiatowej sieci radiowej zarządzania Starosty Bydgoskiego

Zarządzenie Nr 11/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bydgoskiego

Zarządzenie Nr 10/17 Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności

Zarządzenie Nr 62/13  Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie Nr 30/12 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej powiatu i gmin

Zarządzenie Nr 24/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie określenia zasad i organizacji ewakuacji osób oraz mienia z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 42/10 Starosty Bydgoskiego w sprawie utworzenia i zakresu działania służby bhp

Zarządzenie Nr 39/10 Starosty Bydgoskiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku mieszczącym się przy ul. Zygmunta Augusta 16

Zarządzenie Nr 14/09 Starosty Bydgoskiego w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników