Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 36/19  Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad sporzadzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych i obsługujących Powiat Bydgoski

 

Zarządzenie Nr 32/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad/polityki/rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 20/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

REGULAMIN ZFŚS (tekst jednolity).
Wzór oświadczenia
:
pdf lub docx.
Wzór wniosku:
pdf lub docx.
Infomacja Administratora Danych Osobowych.