Zarządzenie Nr 23/21 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad sporzadzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych i obsługujących Powiat Bydgoski

 

Zarządzenie Nr 20/21  Starosty Bydgoskiego w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 32/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad/polityki/rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy