Zarządzenie Nr 24/21 Starosty Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 13/21 Starosty Bydgoskiego w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2021 roku

Zarządzenie Nr 12/21 Starosty Bydgoskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w roku 2021

Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Reahbilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 22/17  Starosty Bydgoskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 45/11 Starosty Bydgoskiego w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej