Zarządzenie Nr 29/19  Starosty Bydgoskiego w spawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 12/13 Starosty Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działaności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2012