Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

POROZUMIENIA DOTYCZĄCE OŚWIATY i POMOCY SPOŁECZNEJ

DOKSZTAłCANIE
Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2019r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 19.03.2019r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 20.12.2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 9.11.2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego ucznia w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 02.02.2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 12.09.2017r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 09.12.2015r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Aneks Nr 1/2015 z dnia 28.07.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 30.12.2014r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 26.11.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w OODZ w Bydgoszczy
Aneks Nr 1/2014 z dnia 25.07.2014r.

Porozumienie zawarte w dniu 22.11.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 1.03.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy

Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 28.12.2012r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Aneks z dnia 12.07.2013r.

Porozumienie zawarte w dniu 07.01.2020r. z Powiatem Brodnickim w sprawie kształcenia uczniów szkół zawodowych w CKZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 13.02.2019r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 23.01.2017r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 18.12.2015r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 25.11.2013r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 1.09.2012r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy

Porozumienie zawarte w dniu 07.01.2020r. z Miastem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ZSiPKZ w CKZ w Zielonej Górze
Porozumienie zawarte w dniu 05.02.2020r. z Miastem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ZSiPKZ w CKZ w Zielonej Górze

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Porozumienie zawarte 25.11.2019r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Porozumienie zawarte 21.11.2017r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Aneks z dnia 25.01.2018r.
Porozumienie zawarte 18.11.2014r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Aneks z dnia 16.02.2015r. 
Porozumienie zawarte 22.11.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Porozumienie zawarte 16.11.2012r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników

Aneks z dnia 21.01.2013r.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE
Porozumienie zawarte w dniu 07.01.2020r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 15.01.2019r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 02.02.2018r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 23.01.2017r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Aneks z dnia 17.05.2017r.
Porozumienie zawarte w dniu 21.01.2016r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 28.01.2015r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 9.01.2014r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Aneks z dnia 8.09.2014r.
Porozumienie zawarte w dniu 2.01.2013r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych

ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEłNOSPRAWNOŚCI / KARTY PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Porozumienie zawarte 17.12.2019r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydawania kart parkingowych
Aneks Nr 1/2020 z dnia 10.06.2020r.
Aneks Nr 2/2020 z dnia 15.07.2020r.
Porozumienie zawarte 20.12.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie  wydawania kart parkingowych
Aneks Nr 1/2019 z dnia 19.04.2019r.
Aneks nr 2/2019 z dnia 19.06.2019r.
Aneks nr 3/2019 z dnia 18.09.2019r.
Aneks nr 4/2019 z dnia 14.10.2019r.
Aneks nr 5/2019 z dnia 09.12.2019r.
Porozumienie zawarte 20.12.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2019 z dnia 26.04.2019r.
Aneks nr 2/2019 z dnia 19.06.2019r.
Aneks Nr 3/2019 z dnia 8.07.2019r.
Aneks Nr 4/2019 z dnia 18.09.2019r.
Aneks Nr 5/2019 z dnia 14.10.2019r.
Aneks Nr 6/2019 z dnia 18.11.2019r.
Aneks Nr 7/2019 z dnia 18.11.2019r.
Aneks Nr 8/2019 z dnia 17.12.2019r.

Porozumienie zawarte 14.12.2017r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018r.
Aneks Nr 2/2018 z dnia 17.07.2018r.
Aneks Nr 3/2018 z dnia 13.09.2018r.
Aneks Nr 4/2018 z dnia 30.10.2018r.
Aneks nr 5/2018 z dnia 13.12.2018r.

Porozumienie zawarte 09.12.2016r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2017  z dnia 24.04.2017r.
Aneks Nr 2/2017 z dnia 02.10.2017r.
Aneks nr 3/2017 z dnia 17.11.2017r.
Aneks Nr 4/2017 z dnia 14.12.2017r.
Porozumienie zawarte 31.12.2015r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2016 z dnia 25.03.2016r.
Aneks Nr 2/2016 z dnia 18.07.2016r.

Aneks nr 3/2016 z dnia 21.10.2016r.
Porozumienie zawarte 19.12.2014r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2015 z dnia 29.09.2015r.
Aneks Nr 2/2015 z dnia 05.11.2015r.
Aneks Nr 3/2015 z dnia 11.12.2015r.
Porozumienie zawarte 27.12.2013r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks nr 1/2014 z dnia 01.10.2014r.
Aneks nr 2/2014 z dnia 13.11.2014r.
Porozumienie zawarte 24.12.2012r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2013 z dnia 10.07.2013r.
Aneks Nr 2/2013 z dnia 26.09.2013r.
Aneks Nr 3/2013 z dnia 12.11.2013r.
Aneks Nr 4/2013 z dnia 20.12.2013r.

Porozumienie zawarte 20.12.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych
Aneks nr 1/2019 z 19.04.2019r.
Aneks nr 2/2019 z 19.06.2019r.
Aneks nr 3/2019 z 18.09.2019r.
Aneks nr 4/2019 z 14.10.2019r.

Porozumienie
zawarte 24.11.2014r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych
Aneks z dnia 21.12.2017r.

POZOSTAłE
Porozumienie zawarte 20.09.2011r. z Kujawsko - Pomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie

Porozumienie zawarte 13.02.2019r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie programu "Szkolny Klub Sportowy"
Porozumienie zawarte 28.02.2017r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i ZSOiZ w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" w 2017r.
Porozumienie zawarte 28.02.2017r.z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych  i ZSAE w Karolewie w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" w 2017r.
Porozumienie zawarte 28.02.2017r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i ZSZ w Koronowie w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" w 2017r.

Porozumienie zawarte 21.03.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSZ w Koronowie w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "EduAkcja w technikach"
Porozumienie zawarte 21.03.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSOiZ w Solcu Kujawskim w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "EduAkcja w technikach"

Porozumienie zawarte 21.09.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSOiZ w Solcu Kujawskim w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "Inwestycje w zawodowców"
Aneks z dnia 23.07.2018r.
Porozumienie zawarte 21.09.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSZ w Koronowie w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "Inwestycje w zawodowców"
Aneks z dnia 23.07.2018r.
Porozumienie zawarte 21.09.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSAE w Karolewie w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "Inwestycje w zawodowców"
Aneks z dnia 23.07.2018r.

Porozumienie zawarte 01.02.2018r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie realizacjiprojektu ministerialnego pn. Szkolny klub Sportowy w ZSAE w Karolewie
Porozumienie zawarte 01.02.2018r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie realizacjiprojektu ministerialnego pn. Szkolny klub Sportowy w ZSOiZ w Solcu kuj.

Załączniki

2013_3 (793.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_1 (207.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_17 (326.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_18 (242.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_16 (772.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_15 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_15 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_9 (670.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011_14 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_16_aneks 10.07.2013 (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_11 (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_16_aneks 12.11.2013 (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_16_aneks 26.09.2013 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_12 (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_16_aneks 20.12.2013 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_14 (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_13 (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_1 (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_17_aneks 12.07.2013 (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_16 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_15_aneks 21.01.2013 (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_14 (247kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_10 (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_1 (155.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_12 (177.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_13 (162.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_1_aneks 8.09.2014 (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_16_aneks 1.10.2014 (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_16_aneks 13.11.2014 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_10_aneks 16.02.2015 (131.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_14_aneks 25.07.2014 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_19 (222.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_20 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_22 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_13_aneks 2015.09.29 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_13_aneks 2015.12.11 (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_13_aneks 2015.11.05 (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_14_aneks 2015.07.28 (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_2 (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_22_aneks 2016.03.25 (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_22_aneks 2016.07.18 (100.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_22_aneks 2016.10.21 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_18 (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_1_aneks 2017.05.17 (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_1 (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_2 (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_3 (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_4 (180.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_5 (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_6 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_7 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_18_aneks 2017.04.24 (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_17 (847.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_24 (268.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_26 (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_1_aneks 2017.10.02 (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_1_aneks 2017.11.17 (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_1_aneks 2017.12.14 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_12_aneks 2017.12.21 (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_1_aneks 2017.05.17 (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_3 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_1 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_2 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_24_aneks 2018.01.25 (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_5 (132.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_6 (179.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_26_aneks 2018.04.10 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_26_aneks 2018.07.17 (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_12 (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_13 (189kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_1_aneks 2018.07.23 (289.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_2_aneks 2018.07.23 (285.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_3_aneks 2018.07.23 (285.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21 (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20 (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_18 (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_26_2018.09.13 (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_26_2018.10.30 (101.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_26_2018.12.13 (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_1 (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_2 (539.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_3 (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_4 (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.04.19 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.06.19 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.09.18 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_ aneks 2019.04.26 (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_aneks 2019.06.19 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_aneks 2019.07.08 (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_aneks 2019.09.18 (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.10.14 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_ aneks 2019.10.14 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020_3 (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020_2 (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020_1 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_5 (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_6 (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_8 (698.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_16 (449.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_19 (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_18 (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_18_aneks 2020.07.15 (307.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_18_aneks 2020.06.10 (354.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_aneks 2019.11.18 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_21_aneks 2019.12.17 (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_21_aneks_2019.11.17a (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.04.19 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.06.19 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.09.18 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks 2019.10.14 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_aneks_2019.12.09 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_20_PMB_ karty park (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Wengler
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Wengler
Data wprowadzenia:2013-05-27 08:12:48
Opublikował:Paulina Wengler
Data publikacji:2013-05-27 13:20:42
Ostatnia zmiana:2020-08-06 09:58:16
Ilość wyświetleń:7585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij