DOKSZTAłCANIE
Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2019r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 19.03.2019r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 20.12.2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 9.11.2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego ucznia w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 02.02.2018r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie  dokształacania zawodowego uczniów w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 12.09.2017r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 09.12.2015r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Aneks Nr 1/2015 z dnia 28.07.2015r.
Porozumienie zawarte w dniu 30.12.2014r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 26.11.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w OODZ w Bydgoszczy
Aneks Nr 1/2014 z dnia 25.07.2014r.

Porozumienie zawarte w dniu 22.11.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 1.03.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy

Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2012r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 28.12.2012r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współfinansowania indywidualnego dokształacania ucznia ponadgimnazjalnej klasy wielozawodowej w ODDZ w Bydgoszczy
Aneks z dnia 12.07.2013r.

Porozumienie zawarte w dniu 07.01.2020r. z Powiatem Brodnickim w sprawie kształcenia uczniów szkół zawodowych w CKZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 13.02.2019r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 23.01.2017r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 18.12.2015r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 25.11.2013r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy
Porozumienie zawarte w dniu 1.09.2012r. z Powiatem Brodnickim w sprawie finansowania teoretycznego dokształacania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w ODiDZ w Brodnicy

Porozumienie zawarte w dniu 07.01.2020r. z Miastem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ZSiPKZ w CKZ w Zielonej Górze
Porozumienie zawarte w dniu 05.02.2020r. z Miastem Zielona Góra w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ZSiPKZ w CKZ w Zielonej Górze

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Porozumienie zawarte 25.11.2019r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Porozumienie zawarte 21.11.2017r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Aneks z dnia 25.01.2018r.
Porozumienie zawarte 18.11.2014r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Aneks z dnia 16.02.2015r. 
Porozumienie zawarte 22.11.2013r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
Porozumienie zawarte 16.11.2012r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników

Aneks z dnia 21.01.2013r.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE
Porozumienie zawarte w dniu 07.01.2020r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 15.01.2019r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 02.02.2018r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 23.01.2017r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Aneks z dnia 17.05.2017r.
Porozumienie zawarte w dniu 21.01.2016r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 28.01.2015r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Porozumienie zawarte w dniu 9.01.2014r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych
Aneks z dnia 8.09.2014r.
Porozumienie zawarte w dniu 2.01.2013r. z Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Bydgoskiego wykonywania zadań pozaszkolnych

ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEłNOSPRAWNOŚCI / KARTY PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Porozumienie zawarte 11.12.2020r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydawania kart parkingowych RTF
Porozumienie zawarte 17.12.2019r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydawania kart parkingowych
Aneks Nr 1/2020 z dnia 10.06.2020r.
Aneks Nr 2/2020 z dnia 15.07.2020r.
Aneks Nr 3/2020 z dnia 22.09.2020r. RTF
Aneks Nr 4/2020 z dnia 5.11.2020r. RTF
Anek Nr 5/2020 z dnia 06.11.2020r. RTF
Aneks nr 6/2020 z dnia 15.12.2020r. RTF
Porozumienie zawarte 20.12.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie  wydawania kart parkingowych
Aneks Nr 1/2019 z dnia 19.04.2019r.
Aneks nr 2/2019 z dnia 19.06.2019r.
Aneks nr 3/2019 z dnia 18.09.2019r.
Aneks nr 4/2019 z dnia 14.10.2019r.
Aneks nr 5/2019 z dnia 09.12.2019r.
Porozumienie zawarte 20.12.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2019 z dnia 26.04.2019r.
Aneks nr 2/2019 z dnia 19.06.2019r.
Aneks Nr 3/2019 z dnia 8.07.2019r.
Aneks Nr 4/2019 z dnia 18.09.2019r.
Aneks Nr 5/2019 z dnia 14.10.2019r.
Aneks Nr 6/2019 z dnia 18.11.2019r.
Aneks Nr 7/2019 z dnia 18.11.2019r.
Aneks Nr 8/2019 z dnia 17.12.2019r.

Porozumienie zawarte 14.12.2017r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018r.
Aneks Nr 2/2018 z dnia 17.07.2018r.
Aneks Nr 3/2018 z dnia 13.09.2018r.
Aneks Nr 4/2018 z dnia 30.10.2018r.
Aneks nr 5/2018 z dnia 13.12.2018r.

Porozumienie zawarte 09.12.2016r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2017  z dnia 24.04.2017r.
Aneks Nr 2/2017 z dnia 02.10.2017r.
Aneks nr 3/2017 z dnia 17.11.2017r.
Aneks Nr 4/2017 z dnia 14.12.2017r.
Porozumienie zawarte 31.12.2015r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2016 z dnia 25.03.2016r.
Aneks Nr 2/2016 z dnia 18.07.2016r.

Aneks nr 3/2016 z dnia 21.10.2016r.
Porozumienie zawarte 19.12.2014r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2015 z dnia 29.09.2015r.
Aneks Nr 2/2015 z dnia 05.11.2015r.
Aneks Nr 3/2015 z dnia 11.12.2015r.
Porozumienie zawarte 27.12.2013r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks nr 1/2014 z dnia 01.10.2014r.
Aneks nr 2/2014 z dnia 13.11.2014r.
Porozumienie zawarte 24.12.2012r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działałania
Aneks Nr 1/2013 z dnia 10.07.2013r.
Aneks Nr 2/2013 z dnia 26.09.2013r.
Aneks Nr 3/2013 z dnia 12.11.2013r.
Aneks Nr 4/2013 z dnia 20.12.2013r.

Porozumienie zawarte 20.12.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych
Aneks nr 1/2019 z 19.04.2019r.
Aneks nr 2/2019 z 19.06.2019r.
Aneks nr 3/2019 z 18.09.2019r.
Aneks nr 4/2019 z 14.10.2019r.

Porozumienie
zawarte 24.11.2014r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia M. Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych
Aneks z dnia 21.12.2017r.

POZOSTAłE
Porozumienie zawarte 20.09.2011r. z Kujawsko - Pomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie

Porozumienie zawarte 13.02.2019r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie programu "Szkolny Klub Sportowy"
Porozumienie zawarte 28.02.2017r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i ZSOiZ w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" w 2017r.
Porozumienie zawarte 28.02.2017r.z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych  i ZSAE w Karolewie w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" w 2017r.
Porozumienie zawarte 28.02.2017r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych i ZSZ w Koronowie w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" w 2017r.

Porozumienie zawarte 21.03.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSZ w Koronowie w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "EduAkcja w technikach"
Porozumienie zawarte 21.03.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSOiZ w Solcu Kujawskim w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "EduAkcja w technikach"

Porozumienie zawarte 21.09.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSOiZ w Solcu Kujawskim w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "Inwestycje w zawodowców"
Aneks z dnia 23.07.2018r.
Porozumienie zawarte 21.09.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSZ w Koronowie w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "Inwestycje w zawodowców"
Aneks z dnia 23.07.2018r.
Porozumienie zawarte 21.09.2017r. z PCZO w Koronowie i ZSAE w Karolewie w sprawie okreslenia zasad i trybu realizacji projektu pt. "Inwestycje w zawodowców"
Aneks z dnia 23.07.2018r.

Porozumienie zawarte 01.02.2018r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie realizacjiprojektu ministerialnego pn. Szkolny klub Sportowy w ZSAE w Karolewie
Porozumienie zawarte 01.02.2018r. z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie realizacjiprojektu ministerialnego pn. Szkolny klub Sportowy w ZSOiZ w Solcu kuj.