Porozumienie zawarte w dniu 05.02.2020r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie
zawarte w dniu 11.02.2019r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie
zawarte w dniu 01.02.2018r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie
zawarte w dniu 03.12.2017r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie
zawarte w dniu 18.12.2015r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie
zawarte w dniu 19.01.2015r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie
zawarte w dniu 07.01.2014r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 02.01.2013r. z M. Bydgoszcz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Porozumienie zawarte w dniu 31.08.2011r. z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Porozumienie zawarte w dniu 09.05.2000r. z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego
Aneks z dnia 31.05.2004r.
Aneks z dnia 27.06.2008r.
Aneks z dnia 18.08.2009r.
Aneks z dnia 17.12.2012r.

Porozumienie zawarte w dniu 30.10.2014r. z M. Bydgoszcz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy nalezących do własciwości miejscowej i rzeczowej Powiatu Bydgoskiego.