DROGI
Porozumienie zawarte w dniu 10.10.2013r. z Gminą Dobrcz w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 03.01.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2015r. 
Aneks z dnia 29.12.2016r.
Aneks z dnia 04.01.2018r.
Aneks z dnia 21.12.2018r.
Aneks z dnia 20.12.2019r.
Aneks z dnia 30.12.2020r. RTF

Porozumienie zawarte w dniu 22.11.2013r. z Gminą Osielsko w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 03.01.2014r.
Aneks z dnia 2.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2015r.
Aneks z dnia 29.12.2016r.
Aneks z dnia 04.01.2018r.
Aneks z dnia 21.12.2018r.
Aneks z dnia 20.12.2019r.

Porozumienie zawarte w dniu 18.12.2013r. z Gminą Nowa Wieś Wielka  w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 30.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2015r.
Aneks z dnia 29.12.2016r.
Aneks z dnia 04.01.2018r.
Aneks z dnia 21.12.2018r.
Aneks z dnia 20.12.2019r.
Aneks z dnia 30.12.2020r. RTF

Porozumienie zawarte w dniu 30.11.2017r. z Gminą Sicienko w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 21.12.2018r. 
Aneks z dnia 20.12.2019r.
Aneks z dnia 30.12.2020r. RTF


Porozumienie zawarte w dniu 29.06.2018r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska o wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska  (...) oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska (...)
Porozumienie zawarte w dniu 30.10.2012r. z Gminą Dąbrowa Chemińska o wspólnej realizacji projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz"

Porozumienie zawarte w dniu 30.10.2012r. z Gminą Koronowo o wspólnej realizacji projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz"
Aneks z dnia 10.01.2013r.
Aneks z dnia 25.03.2013r.

Porozumienie zawarte w dniu 5.08.2016r. z Gminą Sicienko w sprawie użyczenia fragmentu pasa drogowego.

Porozumienie zawarte w dniu 20.06.2011r. z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia wykonania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych

Porozumienie zawarte w dniu 21.01.2010r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Bydgoszczy w sprawie budowy ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 56 od m. Kotomierz do m. Karolewo
Aneks z dnia 7.09.2010r.

Porozumienie zawarte w dniu 20.07.2018r. z Gminą Dobrcz o wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz (...)
Porozumienie zawarte w dniu 08.01.2016r. z Gminą Dobrcz w celu realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej mające na celu przebudowę drogi gminnej Aleksandrowo - Strzelce Górne oraz remontem drogi powiatowej Dobrcz - Borówno

Porozumienie zawarte w dniu 25.09.2017r. z Nadleśnictwem Bydoszcz  w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo - Zamość

Porozumienie zawarte w dniu 23.07.2018r. z Gminą Osielsko o wspólnej realizacji zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku w ciagu drogi powiatowej nr 1508C Niemcz - Jarużyn (...)

Porozumienie zawarte w dniu 29.04.2019r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania w ramach projektu pn. Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew

NIERUCHOMOŚCI
Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2014r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Gminę Solec Kujawski udziały do działek gruntu wydzielonyh pod drogi publiczne

Porozumienie zawarte 20.10.2016r. z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Bydgoszczy w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

LASY
Porozumienia dotyczące powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zawarte:

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.
w dniu 17.09.2015r.z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
   Aneks z dnia 07.10.2019r.

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo
    Aneks z dnia 27.03.2000r. 
    Aneks z dnia 23.03.2012r. 
    Aneks z dnia 25.09.2012r. 
w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.  
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r. 
     Aneks z dnia 25.09.2012r.
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski


w dniu 01.05.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.  
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo


w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna
   Aneks z dnia 07.10.2019r.