Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

POROZUMIENIA DOTYCZĄCE DRÓG POWIATOWYCH, NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU NADZORU NAD LASAMI

DROGI
Porozumienie zawarte w dniu 10.10.2013r. z Gminą Dobrcz w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 03.01.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2015r. 
Aneks z dnia 29.12.2016r.
Aneks z dnia 04.01.2018r.
Aneks z dnia 21.12.2018r.
Aneks z dnia 20.12.2019r.

Porozumienie zawarte w dniu 22.11.2013r. z Gminą Osielsko w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 03.01.2014r.
Aneks z dnia 2.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2015r.
Aneks z dnia 29.12.2016r.
Aneks z dnia 04.01.2018r.
Aneks z dnia 21.12.2018r.
Aneks z dnia 20.12.2019r.

Porozumienie zawarte w dniu 18.12.2013r. z Gminą Nowa Wieś Wielka  w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 30.12.2014r.
Aneks z dnia 30.12.2015r.
Aneks z dnia 29.12.2016r.
Aneks z dnia 04.01.2018r.
Aneks z dnia 21.12.2018r.
Aneks z dnia 20.12.2019r.

Porozumienie zawarte w dniu 30.11.2017r. z Gminą Sicienko w sprawie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych załącznik
Aneks z dnia 21.12.2018r. 
Aneks z dnia 20.12.2019r.


Porozumienie zawarte w dniu 29.06.2018r. z Gminą Dąbrowa Chełmińska o wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska  (...) oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska (...)
Porozumienie zawarte w dniu 30.10.2012r. z Gminą Dąbrowa Chemińska o wspólnej realizacji projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz"

Porozumienie zawarte w dniu 30.10.2012r. z Gminą Koronowo o wspólnej realizacji projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz"
Aneks z dnia 10.01.2013r.
Aneks z dnia 25.03.2013r.

Porozumienie zawarte w dniu 5.08.2016r. z Gminą Sicienko w sprawie użyczenia fragmentu pasa drogowego.

Porozumienie zawarte w dniu 20.06.2011r. z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia wykonania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych

Porozumienie zawarte w dniu 21.01.2010r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Bydgoszczy w sprawie budowy ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 56 od m. Kotomierz do m. Karolewo
Aneks z dnia 7.09.2010r.

Porozumienie zawarte w dniu 20.07.2018r. z Gminą Dobrcz o wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz (...)
Porozumienie zawarte w dniu 08.01.2016r. z Gminą Dobrcz w celu realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej mające na celu przebudowę drogi gminnej Aleksandrowo - Strzelce Górne oraz remontem drogi powiatowej Dobrcz - Borówno

Porozumienie zawarte w dniu 25.09.2017r. z Nadleśnictwem Bydoszcz  w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo - Zamość

Porozumienie zawarte w dniu 23.07.2018r. z Gminą Osielsko o wspólnej realizacji zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku w ciagu drogi powiatowej nr 1508C Niemcz - Jarużyn (...)

Porozumienie zawarte w dniu 29.04.2019r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania w ramach projektu pn. Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew

NIERUCHOMOŚCI
Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2014r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Gminę Solec Kujawski udziały do działek gruntu wydzielonyh pod drogi publiczne

Porozumienie zawarte 20.10.2016r. z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Bydgoszczy w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

LASY
Porozumienia dotyczące powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zawarte:

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.
w dniu 17.09.2015r.z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
   Aneks z dnia 07.10.2019r.

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo
    Aneks z dnia 27.03.2000r. 
    Aneks z dnia 23.03.2012r. 
    Aneks z dnia 25.09.2012r. 
w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.  
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń

w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r. 
     Aneks z dnia 25.09.2012r.
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski


w dniu 01.05.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.  
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo
-  w dniu 07.10.2019r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo


w dniu 27.04.1999r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna
     Aneks z dnia 27.03.2000r.
     Aneks z dnia 23.03.2012r.
     Aneks z dnia 25.09.2012r.
-  w dniu 17.09.2015r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna
   Aneks z dnia 07.10.2019r.

Załączniki

2012_13 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_14 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2011_8 (704.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2010_1_aneks 2010.09.07 (567.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2010_1 (597.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9 (223.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15_zalacznk (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15 (229.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_zalacznik (583.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9_zalacznik (594.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9_aneks 2014.01.03 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_aneks 2014.01.03 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_13_aneks 2013.03.25 (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_13_aneks 2013.01.20 (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_26 (198.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_26_aneks 1 (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_26_aneks 2 (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_26_aneks 3 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_26_p2014 (846.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_27 (219.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_27_aneks 1 (158.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_27_aneks 2 (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_27_aneks 3 (78.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_27_p2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_28_aneks 1 (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_28_aneks 2 (159kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_28_aneks 3 (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_28 (221.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_28_p2014 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_29 (186.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_29_aneks 1 (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_29_aneks 2 (164.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_29_aneks 3 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_29_p2014 (883.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_30 (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_30_aneks 2 (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_30_aneks 3 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_30_p2014 (168.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_32 (271.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_32_aneks 1 (146.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_32_aneks 2 (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_32_aneks 3 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1999_32_p2014 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014_4 (165.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9 aneks 2014.12.30 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_aneks 2014.12.02 (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_aneks 2014.12.30 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15 aneks 2014.12.30 (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_6 (451kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_7 (430.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_8 (428.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_9 (429.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_10 (433.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_11 (443.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_aneks 2015.12.30 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15_aneks 2015.12.30 (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9_aneks 2015.12.30 (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_1 (161.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_9 (185.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016_12 (209.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9_aneks 2016.12.29 (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10 aneks 2016.12.29 (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15_aneks 2016.12.29 (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_25 (225.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_25_zal (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_20_NB_droga krzewy (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_19_NB_droga krzewy (207.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_18_NB_droga Lochowo Zamosc (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9_aneks 2018.01.1.04 (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15_aneks 2018.01.04 (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_aneks 2018.01.04 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_9 (351.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_10 (229kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2018_11 (274.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_10_aneks 2018.12.21 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017_25_aneks 2018.12.21 (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_15_aneks 2018.12.21 (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013_9_aneks 2018.12.21 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_11_PKP_inwestycja kolejowa (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_12_NT_nadzor lesny (338.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_13_NSK_nadzor lesny (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_14_NC_nadzor lesny (344.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019_15_NZ_nadzor lesny (342.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_11_aneks 2019.10.07 (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2015_8_aneks 2019.10.07 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017.25_aneks 2019.12.20 (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013.9_aneks 2019.12.20 (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013.10_aneks 2019.12.20 (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013.15_aneks 2019.12.20 (216.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Wengler
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Wengler
Data wprowadzenia:2013-05-27 09:39:14
Opublikował:Paulina Wengler
Data publikacji:2013-05-27 13:21:02
Ostatnia zmiana:2020-08-06 14:12:45
Ilość wyświetleń:6668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij