Uchwała Nr 376/XXXIV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz. 508 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 385/XXXV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz. 1041 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 406/XXXIX/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz. 1886 (uchwała nie obowiązuje) 

Uchwała Nr 407/XXXIX/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okregi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz. 1887 (uchwała obowiązuje) 

Uchwała Nr 413/XL/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz. 2759 (uchwała nie obowiązuje) 

Uchwała Nr 425/XLI/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014r. poz. 2887 (uchwała nie obowiązuje) 

Uchwała Nr 10/III/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniajaca Statut Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r. poz. 66 (uchwała obowiązuje)