Informacje dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały wytworzone i opublikowane w  styczniu 2013 r. - co zostało udokumentowane we wcześniej użytkowanym Biuletynie Informacji Publicznej, który jest dostępny w zakładce BIP Archiwalny.

Poniższa informacja jest ich powieleniem i ma służyć płynnemu przejściu pomiędzy wykorzystywanymi przez Starostawo systemami.