Uchwała Nr 22/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 394 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 23/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 395 (uchwała nie obowiązuje)

Uchwała Nr 39/VIII/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie  Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 1712 (uchwała nie obowiazuje)

Uchwała Nr 49/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniajaca Statut Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 1999 (uchwała obowiazuje)

Uchwała Nr 50/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 2000 (uchwała obowiazuje)

Uchwała Nr 51/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego- opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 2001 (uchwała obowiazuje)

Uchwała Nr 61/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 2872 (uchwała obowiazuje)

Uchwala Nr 62/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 2873 (uchwała obowiazuje)

Uchwała Nr 64/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 wrzesnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 2874 (uchwała obowiazuje)

Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 4518 (uchwała nie obowiazuje)