Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz

tel. (052) 5835400
fax (052) 5835452

e-mail:
info@powiat.bydgoski.pl
www.powiat.bydgoski.pl


Starosta Bydgoski: tel. 52 5835422

Wicestarosta: tel. 52 5835400

Sekretarz Powiatu: tel. 52 5835459

Skarbnik Powiatu: tel. 52 5835409


Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kadry: tel. 52 5835423
Kancelaria ogólna: tel. 52 5835448
Biuro Rady Powiatu: tel. 52 5835449


Wydział Komunikacji
Dyrektor Wydziału: Tomasz Federowicz - tel. 52 5835446

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – pokój nr 403, tel.: 52 5835403

Wieloosobowe stanowisko ds. zatrzymanych praw jazdy, cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami – pokój nr 405, tel. 52 5835405

Stanowisko ds. transportu drogowego i usuwania pojazdów z dróg – pokój nr  445, tel.: 52 5835445

Stanowisko ds. wydawania profilu kandydata na kierowcę, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – pokój nr 445, tel.: 52 5835445

Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych – pokój nr 429, tel.: 52 5835429

Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, nadzorem nad ośrodkami zamiejscowymi oraz stacjami diagnostycznymi – pokój nr 437, tel.: 52 5835437

Na terenie powiatu bydgoskiego pojazdy rejestruje się (zgodnie z miejscem zamieszkania) w utworzonych ośrodkach zamiejscowych, które funkcjonują na terenie:
Urzędu  Miasta  Koronowa,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52 3826470
Urzędu  Miasta i Gminy Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52 3870124   Adres korespondencyjny ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski
 
Urzędu Gminy Białe Błota ul. Guliwera 13 (budynek Banku Spółdzielczego - I piętro), tel.: 52 3111742
Urzędu Gminy Dobrcz ul. Długa 50, tel.: 52 3648018
Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52  3816056 w. 52  
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52 3206847
Urzędu Gminy Osielsko ul. Centralna 6, tel.: 52 3203033
Urzędu Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52 5870402

Począwszy od dnia 7 września 2020 r. do odwołania, wprowadzona zostaje dodatkowa możliwość rejestracji pojazdów przez mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka w ośrodkach zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Białych Błotach i Solcu Kujawskim.

Załatwienie sprawy przez interesanta będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu:
- Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Białych Błotach -  52 323 - 90 - 81,
- Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Solcu Kujawskim -  52 387 - 01 - 24.

SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM WYDZIAłU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY REALIZOWANE SĄ W WYMIENIONYCH PONIŻEJ DNIACH I GODZINACH

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY

PONIEDZIAłEK, CZWARTEK

WTOREK

PIĄTEK

BIAłE BłOTA

8.00 - 15.00

8.00 - 16.30

8.00 - 13.30

DĄBROWA CHEłMIŃSKA

8.00 - 14.00

8.00 - 16.30

8.00 - 11.00

DOBRCZ

7.30 - 14.30

7.30 - 16.00

7.30 - 13.00

KORONOWO

7.30 - 14.30

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

NOWA WIEŚ WIELKA

8.00 - 14.45

8.00 - 15.45

8.00 - 13.45

OSIELSKO

8.00 - 15.30

8.00 - 16.30

8.00 - 13.30

SICIENKO

7.30 - 15.00

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

SOLEC KUJAWSKI

8.00 - 15.00

8.00 - 16.00

8.00 - 15.00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 447, tel.: 52 58-35-447


 

Wydział Finansowo - Księgowy
Dyrektor Wydziału: Marcin Wojciechowski - tel. 52 5835427

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Dyrektor: Andrzej Kubiak
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych - pok. 444 , tel. 52 5835444
Stanowisko ds. kultury fizycznej, turystyki, kultury oraz ochrony zabytków - pok. 444, tel. 52 5835444
Stanowisko ds. promocji - pok. 443, tel. 52 5835443
Stanowisko ds. nieopłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - pok. 443, tel. 52 5835443

 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dyrektor Wydziału: Michał Piaszczyk - pok. 441, tel. 52 5835441
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i planowania strategicznego - pok. 441, tel. 52 5835441
Stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów - pok. 439, tel. 52 5835439

 

Wydział Budownictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Paweł Kosiło - tel. 52 5840948

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz


Wydział Geodezji i Kartografii
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Henryk Siuda - tel. 52 5840144, fax 52 5840141

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Geodezji i Kartografii
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz


Wydział Nieruchomości
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Janusz Lackner - tel. 52 5810284 pok. 300a
Sekretariat - tel. 52 5810331, pok. 300

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Nieruchomości
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Mariusz Stężewski - tel. 52 5841130
Sekretariat (wydawanie kart wędkarskich) - pok. 309, tel. 52 5841128
Geolog Powiatowy (archiwum geologiczne) - pok.308, tel. 52 5826489
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, hałasu - pok. 307, tel. 52 5841127
Stanowisko ds. wycinki drzew  - pok. 308, tel. tel. 52 5826489 oraz pok. 309 b, te. 52 5840143
Stanowisko ds. uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy, odrolnienia, gospodarka leśna - pok. 309a tel. 52 5841129

e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz