Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 listopada 2018 r. wprowadzone zostaną całodobowe dyżury dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego.

Zgłoszenia należy kierować pod numerem telefonu
500 626 539.

 

Numer telefonu dotyczący zgłoszeń w ramach Akcji Zima
507 497 596
dyżury będą pełnione w godzinach 4:00 do 22:00.

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.01.2020r. zmienia się numer dyżurny AZ – 500626539.

Dyżury będą prowadzone 24h przez pracowników gospodarczo- drogowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.