Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2002, obejmujące II kadencję władz Powiatu Bydgoskiego, zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 1/2002 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe

Uchwała nr 2/2002  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Starostwa

Uchwała nr 3/2002  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Starostwa

Uchwała nr 4/2002  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Starostwa

Uchwała nr 5/2002  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 grudnia 2002r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2002

Uchwała nr 6/2002  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach...

Uchwała nr 7/2002  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu do komisji inwentaryzacyjnej