Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2003

Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2003 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 8/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 9/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 10/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 11/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 12/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2003r. zmieniająca Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 13/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2003r. na terenie miasta Koronowo

Uchwała nr 14/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska jako drogi gminne

Uchwała nr 15/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły, zespołu szkół lub placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała nr 16/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała nr 17/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2002

Uchwała nr 18/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 19/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Białe Błota jako drogi gminne

Uchwała nr 20/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Solec Kujawski jako drogi gminne

Uchwała nr 21/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Bydgoskiego - statuetki 'Złote Skrzydła' i ustanowienia honorowej nagrody 'Medal Starosty Bydgoskiego Za Zasługi Dla Powiatu'

Uchwała nr 22/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok

Uchwała nr 23/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie określenia klas dróg powiatowych

Uchwała nr 24/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo jako drogi gminne

Uchwała nr 25/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 26/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 maja 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 27/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 28/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów na roboty budowlane w Zespole Szkół Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 29/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie zmiany 'Regulaminu prowadzenia i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej'

Uchwała nr 30/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie przyjęcia 'Regulaminu podziału dotacji przedmiotowej dla spółek wodnych z terenu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 31/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 maja 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 32/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2003r. sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała nr 33/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 34/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 35/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego 2003

Uchwała nr 36/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2003r.

Uchwała nr 37/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/99 z dnia 2.06.1999 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 'Spokojna Przystań' w Koronowie

Uchwała nr 38/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 39/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1294C Gruczno-Chrystkowo i zakwalifikowania jej jako drogi gminnej

Uchwała nr 40/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie powiatu tucholskiego do kategorii powiatowych

Uchwała nr 41/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2003 roku

Uchwała nr 42/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie Sicienko jako drogi gminne

Uchwała nr 43/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2003r. w sprawie upoważnienia do uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Uchwała nr 44/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2003r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2004 rok

Uchwała nr 45/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 września 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 46/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się terenie gminy Nowa Wieś Wielka jako drogi gminne

Uchwała nr 47/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2003r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Starostwa

Uchwała nr 48/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 49/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 50/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2003r.

Uchwała nr 51/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 52/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 53/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 54/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 55/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 56/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 57/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie

Uchwała nr 58/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg znajdujących się na terenie powiatu świeckiego dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych

Uchwała nr 59/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 60/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na 2003r.

Uchwała nr 61/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 62/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 63/2003 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy...

Uchwała nr 64/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2003

Uchwała nr 65/2003  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2004r. na terenie miasta Koronowo

Załączniki

8-03 (10.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9-03 (9.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-03 (10.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11-03 (11.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-03 (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-03 (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-03 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-03 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16-03 (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-03 (10.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-03 (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-03 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-03 (173.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-03 (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22-03 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-03 (98.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24-03 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-03 (8.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-03 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-03 (10.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-03 (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-03 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-03 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-03 (8.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-03 (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-03 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-03 (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-03 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-03 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-03 (12.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-03 (13.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-03 (908.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-03 (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-03 (9.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-03 (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-03 (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-03 (14.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-03 (9.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-03 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-03 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-03 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-03 (9.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-03 (9.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53-03 (9.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-03 (9.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-03 (9.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56-03 (266.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-03 (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-03 (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-03 (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-03 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-03 (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-03 (11.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-03 (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-03 (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-03 (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-03 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-03 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2003-01-23 09:41:59
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 09:42:09
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:32:02
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:32:21
Ilość wyświetleń:1284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij