Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2004 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 66/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Dobrcz jako drogi gminne

Uchwała nr 67/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały 65/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała nr 68/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok

Uchwała nr 69/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie ustanowienia wyróznienia honorowego powiatu bydgoskiego - statuetki 'Złote Skrzydła', ustanowienia wyróżnienia honorowego powiatu bydgoskiego - medalu Starosty Bydgoski

Uchwała nr 70/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły, zespołu szkół oraz placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski

Uchwała nr 71/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2004r. w sprawie wyboru jednostki ponadgimnazjalnej kształcenia zawodowego do Projektu Phare 2001

Uchwała nr 72/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2004 w sprawie wyboru poradni psychologiczno-pedagogicznej do projektu Phare 2001

Uchwała nr 73/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2003

Uchwała nr 74/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 75/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała nr 76/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 77/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr 70/2004r. z dnia 4 marca 2004r. dotyczącej regulaminu konkursu na dyrektora szkoły, zespołu szkół oraz placówek pomocy społecznej prowadzonych...

Uchwałą nr 78/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok

Uchwała nr 79/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Uchwała nr 80/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 maja 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 81/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 82/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 83/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Stanisława Maczka w Koronowie

Uchwała nr 84/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała nr 85/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu

Uchwała nr 86/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa

Uchwała nr 87/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 88/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Koronowo na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011'

Uchwała nr 89/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 90/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 91/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

Uchwała nr 92/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 93/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 94/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 95/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 96/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2004r. zatwierdzająca 'Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Uchwała nr 97/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008...

Uchwała nr 98/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2004-2007 z perspektywą na lata...

Uchwała nr 99/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 sierpnia 2004r. zatwierdzająca 'Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005'

Uchwała nr 100/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Sicienko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011'

Uchwała nr 101/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Osielsko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011'

Uchwała nr 102/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2004-2007 z perspektywą na lata...

Uchwała nr 103/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2004r.

Uchwała nr 104/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 105/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 106/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2004r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004

Uchwała nr 107/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2004r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2005 rok

Uchwała nr 108/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2004r. zmieniająca 'Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005'

Uchwała nr 109/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2004r. zmieniająca 'Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Uchwała nr 110/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr 106/01 z dnia 19.04.2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemiętowie, gm. Sicienko

Uchwała nr 111/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 października 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 112/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 października 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Białe Błota na lata 2004-2007 z perspektywą na lata...

Uchwała nr 113/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2005

Uchwała nr 114/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 listopada 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 115/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 listopada 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 116/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok

Uchwała nr 117/2004 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu 'Gminnego Programu Ochrony Środowiska' wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrcz na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011

Uchwała nr 118/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy...

Uchwała nr 119/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 120/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Uchwała nr 121/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Nowa Wieś Wielka jako drogi gminne

Uchwała nr 122/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2005r. Nr 2 na wykonanie zadań publicznych

Uchwała nr 123/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert'

Uchwała nr 124/2004  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2004r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004