Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2005

Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2005 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała nr 125/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2005 roku na terenie miasta Koronowo

Uchwała nr 126/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 stycznia 2005 roku zmieniająca 'Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Uchwała nr 127/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lutego 2005 roku dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Bydgoskiego w sprawie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Uchwała nr 128/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2005 rok

Uchwała nr 129/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 marca 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr 123/04 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert...

Uchwała nr 130/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005r., Nr 2 na wykonanie zadań publicznych...

Uchwała nr 131/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2004

Uchwała nr 132/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2005 roku zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 133/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 roku przez organizacje prowadzące...

Uchwała nr 134/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała nr 135/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała nr 136/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 maja 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr 128/05 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego...

Uchwała nr 137/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Osielsko do kategorii dróg gminnych...

Uchwała nr 138/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia drogi znajdującej się na terenie powiatu inowrocławskiego dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia jej do kategorii...

Uchwała nr 139/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zakwalifikowania dróg znajdujących się na terenie gminy Koronowo do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 140/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego, położonych w Kotomierzu i Stronnie

Uchwała nr 141/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 142/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 143/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 144/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 145/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 146/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 147/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 148/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 149/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koronowie z Filią w Gądeczu gmina Dobrcz

Uchwała nr 150/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lipca 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 128/05 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2005

Uchwała nr 151/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lipca 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 152/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/04 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2004r. dotyczącej ustanowienia wyróżnienia honorowego Powiatu Bydgoskiego - statuetki 'Złote...

Uchwała nr 153/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Janusza Lacknera do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z wnioskami do Sądu

Uchwała nr 154/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie powołania komisji i wprowadzenia regulaminu przyznania zasiłków pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

Uchwała nr 155/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Koronowie

Uchwała nr 156/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg znajdujących się na terenie powiatu sępoleńskiego dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia...

Uchwała nr 157/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2005r.

Uchwała nr 158/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2006 rok

Uchwała nr 159/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia od Państwa Karola Pawlaka i Agnieszki Pawlak-Anhalt nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego, położonych...

Uchwała nr 160/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części zabudowanej nieruchomości przy ul. Markwarta 7. tj. pomieszczeń o pow. 136,40 m2 położonych na piętrze

Uchwała nr 161/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części zabudowanej nieruchomości przy ul. Markwarta 7, tj. pomieszczeń o pow. 147,00 m2 położonych na parterze

Uchwała nr 162/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 września 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 163/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 września 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r., Nr 2 na wykonanie zadań publicznych...

Uchwała nr 164/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 165/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Wójtowi Gminy Dobrcz 6205/73006 części zabudowanej nieruchomości położonej w Gądeczu, w budynku ozn. nr 32, tj. lokalu nr 17...

Uchwała nr 166/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg gminnych znajdujących się na terenie powiatu tucholskiego do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 167/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 168/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2005r. zmieniająca Uchwałę Nr 128/05 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 169/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 października 2005r. zmieniająca uchwałę nr 154/2005 w sprawie powołania komisji i wprowadzenia regulaminu przyznania zasiłków pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycie

Uchwała nr 170/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na najem lokalu

Uchwała nr 171/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji do określenia szacunkowej wartości gruntów stanowiących drogi powiatowe

Uchwała nr 172/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie wyrażenie zgody na wyłączenie z umowy dzierżawy Nr 8/02 zawartej z Państwem Karolem Pawlakiem i Agnieszką Pawlak-Anhalt dwóch działek położonych w Kotomierzu

Uchwała nr 173/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 174/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 2006r....

Uchwała nr 175/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

Uchwała nr 176/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Uchwała nr 177/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia ulicy Norwida w Koronowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 178/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 179/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 180/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie pełnomocnictwa do podpisywania umów

Uchwała nr 181/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumień

Uchwała nr 182/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała nr 183/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy...

Uchwała nr 184/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadań publicznych...

Uchwała nr 185/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węzłów cieplnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Solcu Kujawskim, Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej...

Uchwała nr 186/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego harmonogramu czasu pracy aptek w 2006 roku na terenie miasta Koronowo

Uchwała nr 187/2005  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2005r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Załączniki

125-05 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126-05 (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127-05 (9.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128-05 (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129-05 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130-05 (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131-05 (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132-05 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133-05 (172.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134-05 (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135-05 (16.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-05 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137-05 (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138-05 (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139-05 (15.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140-05 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149-05 (365.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150-05 (111.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151-05 (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152-05 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153-05 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154-05 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155-05 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156-05 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157-05 (13.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158-05 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159-05 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160-05 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161-05 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162-05 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163-05 (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164-05 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165-05 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
166-05 (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
167-05 (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168-05 (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169-05 (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170-05 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171-05 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172-05 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173-05 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174-05 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175-05 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176-05 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177-05 (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178-05 (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179-05 (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180-05 (12.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181-05 (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183-05 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184-05 (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185-05 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
186-05 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
187-05 (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141-05 (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142-05 (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143-05 (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144-05 (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145-05 (16.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146-05 (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147-05 (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148-05 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182-05 (16.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2005-01-13 10:10:28
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 10:10:41
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:32:22
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:32:32
Ilość wyświetleń:1365

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij