Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

2007

Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2007 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 9/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Janusza Lacknera do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z wnioskami do Sądu

Uchwała Nr 10/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do podpisywania umów

Uchwała Nr 11/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2007r. zmieniająca budżet Powiat Bydgoski na rok 2007

Uchwała Nr 12/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2007 rok

Uchwała Nr 13/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2006

Uchwała Nr 14/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie udzielenia ulg (umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty) należności pieniężnych przypadających jednostce samorzą

Uchwała Nr 15/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji do określania szacunkowej wartości gruntów stanowiących drogi powiatowe i innych, nabywanych na rzecz Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 16/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Bydgoskiego do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała Nr 17/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 18/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert nr 3/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie turystyki w 2007r., przez organizacje...

Uchwała Nr 19/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie turystyki w 2007r., przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 20/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2006 rok

Uchwała Nr 21/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 22/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1m3 drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego

Uchwała Nr 23/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie

Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia toku postępowania w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego, na okres nie przekraczający trzech lat, dla dzierżawców...

Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 maja 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Koronowie

Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 32/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 33/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2007 roku

Uchwała Nr 34/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 maja 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 12/2007 Zarząd Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2007...

Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie unieważnienia konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 czerwca 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 37/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr 39/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie otwartego konkursu ofert nr 3/2007 na wykonanie zadań publicznych w zakresie turystyki w 2007r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 40/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic na terenie Gminy Białe Błota do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 43/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 44/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy

Uchwała Nr 45/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lipca 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 46/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za II kwartały 2007 roku

Uchwała Nr 47/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu programu 'szkoła po szkole - dodatkowe zajęcia w Powiecie Bydgoskiem' realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych...

Uchwała Nr 48/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 49/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2007r. przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2007r.

Uchwała Nr 50/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2007r. określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2008 rok

Uchwała Nr 51/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 12/2007 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2007

Uchwała Nr 52/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 53/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 września 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 54/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 września 2007r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 1103C Orzełek-Witkowo na odcinku...

Uchwała Nr 55/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 października 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 4 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008r., przez organizacje prowadzące działalność

Uchwała Nr 56/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 października 2007r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartym konkursie ofert Nr 4 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008r...

Uchwała Nr 57/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 października 2007r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych stanowiących udział budżetu Powiatu Bydgoskiego w likwidacji skutków zdarzeń losowych

Uchwała Nr 58/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 69/04 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego Powiatu Bydgoskiego – statuetki „Złote...

Uchwała Nr 59/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2007r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2007 roku

Uchwała Nr 60/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała Nr 61/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 listopada 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 63/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 12/2007 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia harmonogramu Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała Nr 64/07  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała Nr 65/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia pana Grzegorza Gacy - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim do podpisywania dokumentów oraz podpisywania...

Uchwała Nr 66/07  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 67/07  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 4 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008r., przez organizacje prowadzące działalność pożytku publiczne

Uchwała Nr 68/07  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2007r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007

Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 72/2000 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2000r. w sprawie wprowadzenia i stosowania czynników mobilizujących jednostki organizacyjne...

Uchwała Nr 70/07  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa w 2008r.

Uchwała Nr 71/07  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zarządu drogi w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 72/07 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zarządu drogi w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Załączniki

9-07 (16.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10-07 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11-07 (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12-07 (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13-07 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14-07 (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15-07 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16-07 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17-07 (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18-07 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19-07 (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20-07 (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21-07 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22-07 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23-07 (140.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24-07 (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25-07 (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26-07 (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27-07 (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28-07 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29-07 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30-07 (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31-07 (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32-07 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33-07 (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34-07 (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35-07 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36-07 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37-07 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38-07 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39-07 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40-07 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41-07 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42-07 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43-07 (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44-07 (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45-07 (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46-07 (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47-07 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48-07 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49-07 (15.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50-07 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51-07 (135.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52-07 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53-07 (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54-07 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55-07 (172.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56-07 (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57-07 (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58-07 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59-07 (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60-07 (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61-07 (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62-07 (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63-07 (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64-07 (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65-07 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66-07 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67-07 (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68-07 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69-07 (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70-07 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71-07 (9.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72-07 (10.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Źródło informacji:Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Data utworzenia:2007-01-10 10:50:23
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2018-05-03 10:50:31
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2018-05-22 15:32:22
Ostatnia zmiana:2018-05-22 15:32:42
Ilość wyświetleń:1277

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij