Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego z roku 2008 zostały zmigrowane z archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywanego do rok 2012.

 

Uchwała Nr 73/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji do określenia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji, za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Bydgoskiego pod drogi powiatowe

Uchwała nr 74/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2008 rok

Uchwała nr 75/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/06 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemiętowie

Uchwała nr 76/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z umowy dzierżawy Nr 8/02 zawartej z Państwem karolem Pawlakiem i Agnieszką Pawlak - Anhalt działek położonych w Kotomierzu

Uchwała nr 77/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała nr 78/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie

Uchwała nr 79/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2007 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 r...

Uchwała nr 80/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2007

Uchwała nr 81/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2007 rok

Uchwała nr 82/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic na terenie Gminy Białe Błota do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 83/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic na terenie Gminy Osielsko do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 84/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim do złożenia projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2.

Uchwała nr 85/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Uchwała nr 86/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I kwartał 2008 roku

Uchwała nr 87/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski

Uchwała nr 88/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na organizację następujących imprez sportowych...

Uchwała nr 89/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w 'otwartych konkursach ofert na organizację następujących imprez sportowych...

Uchwała nr 90/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do podpisywania umów

Uchwała nr 91/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia podziału dotacji dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Bydgoskiego

Uchwała nr 92/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 74/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Bydgoskiego na 2008 r.

Uchwała nr 93/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 94/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała Nr 95/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 96/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie do przeprowadzenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z Wykonawcą

Uchwała Nr 97/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nabycia od Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nieruchomości

Uchwała Nr 98/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie części udziałów przypadających we współwłasności nieruchomości położonej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 99/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 100/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 101/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2008 roku

Uchwała Nr 102/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie korekty Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 99/08 z dnia 16 lipca 2008 roku zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 103/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 104/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 7/2008, nr 8/2008 i nr 9/2008 na organizacje imprez sportowych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego...

Uchwała Nr 105/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za okres I półrocza 2008r.

Uchwała Nr 106/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii powiatowej dróg w Inowrocławiu

Uchwała Nr 107/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej

Uchwała Nr 108/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na 2009 rok

Uchwała Nr 109/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wystąpienia do wojewody kujawsko - pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu

Uchwała Nr 110/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 10/2008 na organizację Dnia Pracownika Samorządowego - festynu sportowego, w 2008 roku przez organizacje prowadzące...

Uchwała Nr 111/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 10/2008 na organizację Dnia Pracownika Samorządowego - festynu sportowego...

Uchwała Nr 112/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii drogi powiatowej i nadania kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 113/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wystąpienia do wojewody kujawsko - pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na potrzeby Powiatu

Uchwała Nr 114/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zaopiniowania przebiegu drogi Kozielec trzęsacz o długości 3,4 km w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 115/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu programu '...bo każdy może byc kimś - kompleksowe działania wspierające szkolnictwo zawodowe w środowisku lokalnym'...

Uchwała Nr 116/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 października 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 117/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 118/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo

Uchwała Nr 119/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bydgoskiego za III kwartały 2008 roku

Uchwała Nr 120/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 121/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 10/2008 na organizacje Dnia Pracownika Samorządowego - festynu sportowego w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku...

Uchwała Nr 122/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009r. przez organizacje prowadzące działalność...

Uchwała Nr 123/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenie ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 1/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009r.

Uchwała Nr 124/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2009

Uchwała Nr 125/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo w 2008r. i 2009r.

Uchwała Nr 126/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 127/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca budżet Powiat Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 128/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursu dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Koronowie

Uchwała Nr 129/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert Nr 1/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku...

Uchwała Nr 130/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009r. przez organizacje prowadzące działalność...

Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert nr 2/2009 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Uchwała Nr 132/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008

Uchwała Nr 133/08  Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2008